150 карток з орфографії

Готові 150 карток для перевірки рівня сформованості орфографічних вмінь і навичок учнів.

В архіві міститься 150 карток для перевірки пунктуаційної грамотності учнів з усіх основних орфограм, передбачених навчальною програмою з української мови. До кожної з 15 тем подано по 10 варіантів карток. Після карток кожної групи подаються відповіді.

Скачать

15 грн

15 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 1.06 Мб

 


Рубрика: Українська мова Зовнішні видавці
Издательский код: Б241-14
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
  • 1. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] (10 карток)2. Апостроф (10 карток)3. Знак м’якшення (10 карток)4. Зміни приголосних при словотворенні (10 карток)5. Спрощення в групах приголосних (10 карток)6. Подвоєння букв (10 карток)7. Правопис префіксів з-, с- (10 карток)8. Правопис префіксів пре-, при- (10 карток)9. Правопис складних іменників і слів з пів-, напів- (10 карток)10. Складні числівники та займенники (10 карток)11. Складні прикметники (10 карток)12. Правопис прислівників (10 карток)13. Правопис прийменників, сполучників, часток (10 карток)14. Не з різними частинами мови (10 карток)15. Вживання великої букви (10 карток)

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн