Соціологія праці

У підручнику подано стислий матеріал лекційного курсу "Соціологія праці", а також методичні поради до його вивчення, плани семінарських занять, навчальні завдання для індивідуальної та самостійної роботи й методи її активізації, контрольні запитання для перевірки знань, тести підсумкового модульного контролю, глосарій та рекомендовану літературу. Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на те, щоб надати допомогу студентам у самостійному вивченні та поглибленому осмисленні навчального курсу “Соціологія праці”.

Балута В.В. 

Балута В. В. Соціологія праці: Підручник для самост. вивч. дисц. У підручнику подано стислий матеріал лекційного курсу "Соціологія праці", а також методичні поради до його вивчення, плани семінарських занять, навчальні завдання для індивідуальної та самостійної роботи й методи її активізації, контрольні запитання для перевірки знань, тести підсумкового модульного контролю, глосарій та рекомендовану літературу. Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на те, щоб надати допомогу студентам у самостійному вивченні та поглибленому осмисленні навчального курсу “Соціологія праці”.

Скачать

100 грн

100 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 1.72 Мб

 


Рубрика: Экономика Внешние издатели
Издательский код: Б95-1
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
 • ЗМІСТ

  ПЕРЕДМОВА 3
  СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА ТА ЯК З НИМ ПРАЦЮВАТИ 6
  ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ: ПРЕДМЕТ ТА СПЕЦИФІКА 8
  Сутність соціології праці, її об’єкт, предмет і категорії.(8) – Соціальні функції та соціологічні категорії праці.(9) – Формування соціологічних ідей про працю.(14) – Значення соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем.(19)
  Методичні поради та завдання семінарського заняття 21
  Методичні поради та завдання індивідуальної роботи 31
  Методичні поради та завдання самостійної роботи 32

  ТЕМА 2. ТРУД ЯК ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА 33
  Праця як вид соціальної діяльності.(33) – Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності.(38) – Трудова поведінка та її форми.(47)
  Методичні поради та завдання семінарського заняття 52
  Методичні поради та завдання індивідуальної роботи 65
  Методичні поради та завдання самостійної роботи 66

  ТЕМА 3. РИНОК ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ 67
  Людський капітал і відтворення робочої сили.(67) – Попит та пропозиція робочої сили.(69) – Державна політика зайнятості і її ефективність.(74) – Забезпечення зайнятості.(76) – Соціальний захист населення.(78)
  Методичні поради та завдання семінарського заняття 83
  Методичні поради та завдання індивідуальної роботи 97
  Методичні поради та завдання самостійної роботи 98

  ТЕМА 4. ЗАРОБІТНА ПЛАТА РОБІТНИКІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ 99
  Доходи населення і їх диференціація.(99) – Рівень життя і бідність.(100) – Заробітна плата: суть, форми і системи.(102) – Соціальна політика держави.(104) – Принципи організації та нормування праці.(106)
  Методичні поради та завдання семінарського заняття 109
  Методичні поради та завдання індивідуальної роботи 119
  Методичні поради та завдання самостійної роботи 120

  ТЕМА 5. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 121
  Основні теорії мотивації трудової діяльності.(121) – Матеріальні заохочення в системі трудової мотивації.(126) – Моральне стимулювання праці.(128) – Матеріальне заохочення, що забезпечує мотивацію персоналу.(130)
  Методичні поради та завдання семінарського заняття 137
  Методичні поради та завдання індивідуальної роботи 150
  Методичні поради та завдання самостійної роботи 151

  ТЕМА 6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ 152
  Сутність трудового колективу як соціального явища.(152) – Згуртованість колективу: конформність і девіація.(153) – Формування колективу: особливості процесу.(156) – Соціально – психологічні аспекти управління трудовим колективом.(161) – Методи управління.(167) – Дисципліна, та управління дисципліною.(171) – Створення сприятливого клімату в колективі.(172)
  Методичні поради та завдання семінарського заняття 175
  Методичні поради та завдання індивідуальної роботи 185
  Методичні поради та завдання самостійної роботи 186

  ТЕМА 7. ТРУДОВА ПОВЕДІНКА. ТРУДОВИЙ КОНФЛІКТ 187
  Визначення, завдання, мета та особливості трудової діяльності.(187) – Структура трудової поведінки.(188) – Типологія трудової поведінки.(189) – Форми трудової поведінки.(190) – Трудовий конфлікт як вид соціального конфлікту.(194) – Стадії протікання конфлікту. Негативний аспект конфлікту.(200) – Сутність й характеристика трудового конфлікту. Позитивний аспект трудового конфлікту.(200) – Аналіз і розв’язання трудових конфліктів.(202)
  Методичні поради та завдання семінарського заняття 204
  Методичні поради та завдання індивідуальної роботи 237
  Методичні поради та завдання самостійної роботи 239

  ТЕМА 8. СОЦІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЇЇ НАСЛІДКИ 240
  Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства.(240) – Фінансова глобалізація.(246) – Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення.(250)
  Методичні поради та завдання семінарського заняття 255
  Методичні поради та завдання індивідуальної роботи 271
  Методичні поради та завдання самостійної роботи 272

  ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 273
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 277
  ГЛОСАРІЙ 288
  КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ 291
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 294

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн