ЕКУ. Навчання грамоти. Читання. 1 клас. I семестр (за підруч. М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко)

 

Методическое компьютерное пособие
53 конспекты всех уроков по курсу «Обучение грамоте. Чтение. 1 класс. I семестр »в формате doc (Microsoft Word)
53 медиа-презентации ко всем урокам в формате ppt (Microsoft PowerPoint)
115 приемов работы на уроке, которые разнообразят содержание вашего урока;
737 иллюстраций к курсу.

Електронний конструктор уроку. Навчання грамоти. Читання. 1 клас. I семестр (за підручником М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко) Версія 3.0

Методичний комп’ютерний посібник

53 конспекти усіх уроків до курсу «Навчання грамоти. Читання. 1 клас. I семестр» у форматі doc (Microsoft Word)

53 медіа-презентації до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)

115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;

737 ілюстрацій до курсу.

Скачать

99 грн

99 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 701.5 Мб

 


Рубрика: Обучение грамоте Диски ЭКУ 3.0
Электронный конструктор урока. Обучение грамоте. Чтение. 1 класс. I семестр (по учебнику М. Д. Захарийчук, В. А. Науменко)
Издательский код: ЕКУ256
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
 • Урок 1. Вступ. Ознайомлення з Букварем. Державний Гімн України. Читання вірша Г. Чубач «Рідна мова»

  Урок 2. Розвиток зв’язного мовлення на тему «Я— школяр». Формування аудіативних умінь за текстом В. Шкляра «До школи». Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Умовне позначення слова, речення.

  Урок 3. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Я— школярка». Формування аудіативних умінь за віршем М. Сингаївського «Першокласниця». Практичне ознайомлення зі складом, окличним реченням. Умовне позначення слова, речення.

  Урок 4. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя родина». Формування аудіативних умінь за текстом А. Конельського «Як Івасик братика колисав». Практичне ознайомлення знемовними звуками. Підпис серії сюжетних малюнків. Практичне ознайомлення зі складом, окличним реченням. Умовне позначення складу, слова, речення

  Урок 5. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя родина» (міська родина). Формування аудіативних умінь за текстом І. Андрусяка «Вечеря». Практичне ознайомлення змовними звуками. Наголос. Умовне позначення звуків. Уявлення прослова — назви предметів

  Урок 6. Розвиток зв’язного мовлення на тему «Мої друзі». Формування аудіативних умінь за текстом С. Козлова «Не дивися на мене так, їжачку». Практичне ознайомлення зприголосними м’якими звуками. Моделювання односкладових слів зм’якими приголосними звуками. Практичне ознайомлення зі словами — назвами предметів

  Урок 7. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Мої друзі». Формування аудіативних умінь за текстом Р. Куликової «Сюрприз». Практичне ознайомлення зі словами — назвами ознак. Моделювання слів ізм’якими приголосними звуками. Робота здитячою книжкою

  Урок 8. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя школа». Формування аудіативних умінь за текстом Л. Камінського«Навіщоходять дошколи». Практичне ознайомлення зі словами — назвами дій. Моделювання слів, речень

  Урок 9. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя школа» («Лісова школа»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Маслової «Ласунка йде до школи»

  Урок 10. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Мої книжки». Формування аудіативних умінь за текстом О. Дроза «Казкар». Закріплення знань прослова — назви предметів, ознак, дій. Моделювання слів, речень

  Урок 11. Розвиток зв’язного мовлення на тему «Я читаю». Формування аудіативних умінь за текстом В. Сенцовського «ПроТелесика». Моделювання слів, речень

  Урок 12. Розвиток зв’язногомовлення на тему «Моя країна — Україна». Формування аудіативних умінь за віршем Н. Зарічної «Рідний край».

  Урок 13. Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Складання речень і графічних моделей речень

  Урок 14. Узагальнення знань учнів. Звуковий аналіз слів. Складання речень і графічних моделей речень. Робота з дитячою книжкою

  Урок 15. Закріплення звука [а], вивчення букви Аа. Формування аудіативних умінь за текстом Н. Сняданко. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 16. Закріплення букви Аа. Звуко-буквені зіставлення. Закріплення знань про слова — назви предметів, ознак, дій. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 17. Закріплення звука [у], вивчення букви Уу. Формування аудіативних умінь за текстом М. Павленко. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 18. Закріплення букви Уу. Звуко-буквені зіставлення. Закріплення знань прослова — назви предметів, ознак, дій. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 19. Закріплення звука [о], вивчення букви Оо. Формування аудіативних умінь за віршем В. Крищенка. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Мовні ігри (анаграми)

  Урок 20. Закріплення букви Оо. Розвиток мовлення за текстом Н. Нікалео. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 21. Закріплення звука [и], вивчення букви Ии. Формування аудіативних умінь за текстом Е. Шима. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Багатозначність слова

  Урок 22. Закріплення букви Ии. Розвиток мовлення за текстом З. Мензатюк «Білий коник». Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 23. Закріплення звуків [м], [м’], вивчення букви Мм («ем»). Формування аудіативних умінь за віршем Р. Скиби. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Мовні ігри (анаграми)

  Урок 24. Закріплення букви Мм. Розвиток мовлення за текстом Г. Малик «Казка про кошеня». Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів. Складання речень за запропонованими схемами. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 25. Закріплення звука [і], вивчення букви Іі. Формування аудіативних умінь за текстом Л. Лапіної. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 26. Закріплення букви Іі. Розвиток мовлення за текстом С. Кузьменко. Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 27. Закріплення звуків [н], [н’], вивчення букви Нн («ен»). Формування аудіативних умінь за текстом В. Сухомлинського. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 28. Закріплення букви Нн. Розвиток мовлення за текстом Н. Тарасенко. Зіставлення звукових схем зі словами — назвами намальованих предметів у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Велика буква в іменах людей. Робота здитячою книжкою

  Урок 29. Закріплення звука [в], вивчення букви Вв («ве»). Формування аудіативних умінь за текстом Н. Малетич. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 30. Закріплення букви Вв. Розвиток мовлення за віршем М. Стельмаха. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати.

  Урок 31. Закріплення звуків [л], [л’], вивчення букви Лл («ел»). Формування аудіативних умінь за текстом Л. Уляницької. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Поняття «один», «багато»

  Урок 32. Закріплення букви Лл. Розвиток мовлення за текстом Л. Уляницької «Ланцюжок добра». Звуко-буквений аналізслів. Мовні ігри. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 33. Закріплення звуків [с], [с’], вивчення букви Сc («еc»). Формування аудіативних умінь за віршем В. Вітька. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 34. Закріплення букви Сc. Розвиток мовлення за текстом Ю. Ярмиша «Слоненятко, яке любилотанцювати». Звуко-буквений аналізслів. Мовні ігри (анаграми). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 35. Закріплення звука [к], вивчення букви Кк («ка»). Формування аудіативних умінь за текстом В. Поліщука. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 36. Закріплення букви Кк. Розвиток мовлення за текстом В. Сенцовського. Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 37. Закріплення звука [п], вивчення букви Пп («пе»). Формування аудіативних умінь за віршем Л. Біленької. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 38. Закріплення букви Пп. Розвиток мовлення за текстом Н. Тарасенко «На пасіці взимку». Мовні ігри. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 39. Закріплення звуків [р], [р’], вивчення букви Рр («ер»). Формування аудіативних умінь за текстом Б. Чайковського. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 40. Закріплення букви Рр. Розвиток мовлення за текстом П. Костюченка. Звуко-буквений аналізслів. Мовні ігри (анаграми). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Закріплення правопису великої букви в іменах людей

  Урок 41. Закріплення звуків [т], [т’], вивчення букви Тт («те»). Формування аудіативних умінь за текстом С. Мацюцького. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Розвиток мовлення за текстом О. Копиленка. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 42. Закріплення букви Тт. Розвиток мовлення за змістом народної казки. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Робота з дитячою книжкою

  Урок 43. Закріплення звука [е], вивчення букви Ее. Формування аудіативних умінь за змістом карпатської легенди. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 44. Закріплення букви Ее. Розвиток мовлення за текстом М. Познанської «У метро». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 45. Закріплення звуків [д], [д’], вивчення букви Дд («де»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Козоріса. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Розвиток мовлення за текстом М. Солтис. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Відповіді на питання хто?, де?, коли?, як?

  Урок 46. Закріплення букви Дд. Розвиток мовлення за текстом А. М’ястківського «Молода сливка». Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 47. Закріплення звуків [з], [з’], вивчення букви Зз («зе»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Павленко. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у «віночку». Розвиток мовлення за текстом А. Мілна «Пісенька Вінні-Пуха». Омоніми (безуживання термінів). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

  Урок 48. Закріплення букви Зз. Розвиток мовлення за віршем В. Камінчук. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Добирання заголовка дотексту

  Урок 49. Вивчення букви ь (знак м’якшення). Формування аудіативних умінь. Розвиток мовлення за текстом Н. Сало. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Підпис сюжетних малюнків

  Урок 50. Закріплення букви ь (знак м’якшення). Звуковий аналізслів. Складання речень за малюнками на тему «Малі помічники». Робота здитячою книжкою

  Урок 51. Закріплення Звука [б], вивчення букви Бб («бе»). Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Формування аудіативних умінь за текстом Д. Матіяш

  Урок 52. Закріплення букви Бб. Читання слів. Опрацювання тексту. Словниково-логічні вправи

  Урок 53. Закріплення вміння вимовляти звук [г], вивчення букви Гг («ге»). Формування аудіативних умінь за текстом З. Мензатюк. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами намальованих предметів у «віночку». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

 • Урок 1 Введение. Ознакомление с Букварем. Государственный Гимн Украины. Чтение стихотворения Г. Чубач «Родной язык»
  Урок 2 Развитие связной речи на тему «Я-школьник». Формирование аудиативних умений по тексту В. Шкляра «В школу». Практическое ознакомление со словом, предложением. Условное обозначение слова, предложения.
  Урок 3 Развитие звьязногомовлення на тему «Я-школьница». Формирование аудиативних умений за стихом М. Сингаивского «Первоклассница». Практическое ознакомление с составом, восклицательным предложением. Условное обозначение слова, предложения.
  Урок 4 Развитие звьязногомовлення на тему «Моя семья». Формирование аудиативних умений по тексту А. Конельские «Как Ивасик братика качал». Практическое ознакомление знемовнимы звуками. Подпись серии сюжетных рисунков. Практическое ознакомление с составом, восклицательным предложением. Условное обозначение слога, слова, предложения
  Урок 5 Развитие звьязногомовлення на тему «Моя семья» (городская семья). Формирование аудиативних умений по тексту И. Андрусяка «Ужин». Практическое ознакомление заговорные звуками. Ударение. Условное обозначение звуков. Представление о словах - названия предметов
  Урок 6 Развитие связной речи на тему «Мои друзья». Формирование аудиативних умений по тексту С. Козлова «Не смотри на меня так, ежику». Практическое ознакомление зприголоснимы мягкими звуками. Моделирование односложных слов с мягким согласными звуками. Практическое ознакомление со словами - названиями предметов
  Урок 7 Развитие звьязногомовлення на тему «Мои друзья». Формирование аудиативних умений по тексту Р. Куликовой «Сюрприз». Практическое ознакомление со словами - названиями признаков. Моделирование слов измьякимы согласными звуками. Работа с детской книгой
  Урок 8 Развитие звьязногомовлення на тему «Моя школа». Формирование аудиативних умений по тексту Л. Каминского «Навищоходять к школе». Практическое ознакомление со словами - названиями действий. Моделирование слов, предложений
  Урок 9 Развитие звьязногомовлення на тему «Моя школа» («Лесная школа»). Формирование аудиативних умений по тексту М. Масловой «Лакомка идет в школу»
  Урок 10 Развитие звьязногомовлення на тему «Мои книги». Формирование аудиативних умений по тексту А. Дроз «Сказочник». Закрепление знаний о словах - названия предметов, признаков, действий. Моделирование слов, предложений
  Урок 11 Развитие связной речи на тему «Я читаю». Формирование аудиативних умений по тексту В. Сенцовського «ПроТелесика». Моделирование слов, предложений
  Урок 12 Развитие звьязногомовлення на тему «Моя страна - Украина». Формирование аудиативних умений за стихом Н. Заречной «Родной край».
  Урок 13 Обобщение знаний учащихся. Звуковой анализ слов. Составление предложений и графических моделей предложений
  Урок 14 Обобщение знаний учащихся. Звуковой анализ слов. Составление предложений и графических моделей предложений. Работа с детской книгой
  Урок 15 Закрепление звука [а], изучение буквы Аа. Формирование аудиативних умений по тексту Н. Сняданко. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 16 Закрепление буквы Аа. Звуко-буквенные сопоставления. Закрепление знаний о словах - названия предметов, признаков, действий. Сопоставление звуковых схем со словами - названиями нарисованных предметов. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 17 Закрепление звука [у], изучение буквы Уу. Формирование аудиативних умений по тексту М. Павленко. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 18 Закрепление буквы Уу. Звуко-буквенные сопоставления. Закрепление знаний о словах - названия предметов, признаков, действий. Сопоставление звуковых схем со словами - названиями нарисованных предметов. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 19 Закрепление звука [о], изучение буквы Оо. Формирование аудиативних умений за стихом В. Крищенко. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать. Языковые игры (анаграммы)
  Урок 20. Закрепление буквы Оо. Развитие речи по тексту Н. Никалео. Сопоставление звуковых схем со словами - названиями нарисованных предметов. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 21 Закрепление звука [и], изучение буквы Ии. Формирование аудиативних умений по тексту Э. Шима. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать. многозначность слова
  Урок 22 Закрепление буквы Ии. Развитие речи по тексту С. Мензатюк «Белый конек». Сопоставление звуковых схем со словами - названиями нарисованных предметов. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 23 Закрепление звуков [м], [м '], изучение буквы Мм («эм»). Формирование аудиативних умений за стихом Р. Скибы. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать. Языковые игры (анаграммы)
  Урок 24. Закрепление буквы Мм. Развитие речи по тексту Г. Малик «Сказка о котенке». Сопоставление звуковых схем со словами - названиями нарисованных предметов. Составление предложений по предложенным схемам. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 25 Закрепление звука [и], изучение буквы II. Формирование аудиативних умений по тексту Л. Лапиной. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 26 Закрепление буквы II. Развитие речи по тексту С. Кузьменко. Подпись сюжетных рисунков. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 27 Закрепление звуков [н], [н '], изучение буквы НН («эн»). Формирование аудиативних умений по тексту В. Сухомлинского. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 28 Закрепление буквы НН. Развитие речи по тексту Н. Тарасенко. Сопоставление звуковых схем со словами - названиями нарисованных предметов в «венчике». Дифференцированный подход в формировании умений читать. Большая буква в именах людей. Работа с детской книгой
  Урок 29 Закрепление звука [в], изучение буквы ВВ («ве»). Формирование аудиативних умений по тексту Н. Малетич. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 30 Закрепление буквы ВВ. Развитие речи по стихотворению М. Стельмаха. Дифференцированный подход в формировании умений читать.
  Урок 31 Закрепление звуков [л], [л '], изучение буквы Лл («эл»). Формирование аудиативних умений по тексту Л. Уляницкая. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать. Понятие «один», «много»
  Урок 32 Закрепление буквы Лл. Развитие речи по тексту Л. Уляницкая «Цепочка добра». Звуко-буквенный анализслив. Языковые игры. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 33 Закрепление звуков [с], [с '], изучение буквы СC («ЕC»). Формирование аудиативних умений за стихом В. Витька. Звуко-буквенные сопоставления. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 34 Закрепление буквы СC. Развитие речи по тексту Ю. Ярмыш «Слоненок, которое любилотанцюваты». Звуко-буквенный анализслив. Языковые игры (анаграммы). Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 35 Закрепление звука [к], изучение буквы Кк («ка»). Формирование аудиативних умений по тексту В. Полищука. Звуко-буквенные сопоставления. Аналитико-синтетические виды работы со словами - названиями предметов, которые нарисованы в «венчике». Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 36 Закрепление буквы Кк. Развитие речи по тексту В. Сенцовського. Подпись сюжетных рисунков. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 37 Закрепление звука [п], изучение буквы ПП («пе»). Формирование аудиативних умений за стихом Л. Беленькой. Звуко-буквенные сопоставления. Аналитико-синтетические виды работы со словами - названиями предметов, которые нарисованы в «венчике». Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 38 Закрепление буквы Пп. Развитие речи по тексту Н. Тарасенко «На пасеке зимой». Языковые игры. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 39 Закрепление звуков [р], [р '], изучение буквы Рр («эр»). Формирование аудиативних умений по тексту Б. Чайковского. Звуко-буквенные сопоставления. Аналитико-синтетические виды работы со словами - названиями предметов, которые нарисованы в «венчике». Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 40 Закрепление буквы ГГ. Развитие речи по тексту П. Костюченко. Звуко-буквенный анализслив. Языковые игры (анаграммы). Дифференцированный подход в формировании умений читать. Закрепление правописания большой буквы в именах людей
  Урок 41 Закрепление звуков [т], [т '], изучение буквы ТТ («то»). Формирование аудиативних умений по тексту С. Мацюцька. Звуко-буквенные сопоставления. Аналитико-синтетические виды работы со словами - названиями предметов, которые нарисованы в «венчике». Развитие речи по тексту А. Копыленко. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 42 Закрепление буквы ТТ. Развитие речи по содержанию народной сказки. Дифференцированный подход в формировании умений читать. Работа с детской книгой
  Урок 43 Закрепление звука [э], изучение буквы Ее. Формирование аудиативних умений по содержанию карпатской легенды. Звуко-буквенные сопоставления. Аналитико-синтетические виды работы со словами - названиями предметов, которые нарисованы в «венчике». Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 44 Закрепление буквы Ее. Развитие речи по тексту М. Познанской «В метро». Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 45 Закрепление звуков [д], [д '], изучение буквы Дд («где»). Формирование аудиативних умений по тексту М. Козорис. Звуко-буквенные сопоставления. Аналитико-синтетические виды работы со словами - названиями предметов, которые нарисованы в «венчике». Развитие речи по тексту М. Солтис. Дифференцированный подход в формировании умений читать. Ответы на вопросы кто ?, где ?, когда ?, как?
  Урок 46 Закрепление буквы дд. Развитие речи по тексту А. Мьясткивського «Молодая слива». Подпись сюжетных рисунков. Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 47 Закрепление звуков [с], [с '], изучение буквы Зз («зе»). Формирование аудиативних умений по тексту М. Павленко. Звуко-буквенные сопоставления. Аналитико-синтетические виды работы со словами - названиями предметов, которые нарисованы в «венчике». Развитие речи по тексту А. Милна «Песенка Винни-Пуха». Омонимы (безуживання сроков). Дифференцированный подход в формировании умений читать
  Урок 48 Закрепление буквы Зз. Развитие речи по стихотворению В. Каминчук. Дифференцированный подход в формировании умений читать. Подбора заголовка к тексту
  Урок 49 Изучение буквы ь (знак мягчения). Формирование аудиативних умений. Развитие речи по тексту Н. Сало. Дифференцированный подход в формировании умений читать. Подпись сюжетных рисунков
  Урок 50 Закрепление буквы ь (знак мягчения). Звуковой анализслив. Составление предложений по рисункам на тему «Малые помощники». Работа с детской книгой
  Урок 51 Закрепление Звука [б], изучение буквы Бб («бе»). Звуко-буквенный анализ слов. Чтение слогов, слов. Формирование аудиативних умений по тексту Д. Матияш
  Урок 52 Закрепление буквы Бб. Чтение слов. Обработка текста. Словарно-логические упражнения
  Урок 53 Закрепление умения произносить звук [г], изучение буквы Гг («е»). Формирование аудиативних умений по тексту С. Мензатюк. Звуко-буквенные сопоставления. Аналитико-синтетические виды работы со словами - названиями нарисованных предметов в «венчике». Дифференцированный подход в формировании умений читать

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн