Усі уроки української літератури в 10 класі. ІІ семестр

Учебное пособие содержит конспекты всех уроков украинской литературы профильного уровня (профиль - украинская филология) для II семестра 10 класса 11-летней школы. Среди них уроки текстуального изучения произведений, внеклассного чтения, развития связной речи, литературы родного края, тематического оценивания. Предложенные разработки содержат элементы нестандартных подходов, интерактивных методик.

Косогова О. О.

У74

Усі уроки української літератури в 10 класі. ІІ семестр. Профіль — українська філологія / О. О. Косогова, Л. Г. Муковоз. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 445 [3] с. — (Серія «Усі уроки»).

ISBN 978-617-00-1559-4

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури профільного рівня (профіль — українська філологія) для ІІ семестру 10 класу 11-річної школи. Серед них уроки текстуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, тематичного оцінювання. Запропоновані розробки містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик.

ББК 74.26+81.2УКР

Скачать

50 грн

50 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 1.15 Мб

 


Рубрика: Украинская литература Все уроки и Мой конспект
Все уроки украинской литературы в 10 классе. II семестр. Профиль - украинская филология
Издательский код: ПУМ109
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
 • Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 10 класі (профіль —українська філологія). ІІ семестр 3
  Передмова 10
  Українська література наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.
  Особливості літературного процесу
  Урок № 51.??Національно-визвольний рух в Україні на початку ХХ ст. та його вплив на літературний процес. Новаторські пошуки письменників у контексті розвитку світової літератури. Розширення тематичних обріїв української прози, її художнє оновлення 11
  Творчість Михайла Коцюбинського
  Урок № 52.??Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях. Гуманізм світогляду митця. М.?Коцюбинський — новеліст. Ранній період творчості. Новелістична акварель «На камені» 27
  Урок № 53.??Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі «Цвіт яблуні». Посилення соціальної спрямованості новел і оповідань у другий період творчості М.?Коцюбинського 37
  Урок № 54.??Лірико-психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії в прозі» як невеличкий імпресіоністичний шедевр. Автобіографічна основа твору. Оригінальність жанру, своєрідність композиції, зміст назви 40
  Урок № 55.??Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків». Фольклорно-етнографічна основа твору, її романтичний характер 48
  Урок № 56.??Поетичне змалювання в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі як наслідок суперечності між мрією і дійсністю 56
  Урок № 57.??Останні новели М.?Коцюбинського («Хвала життю», «На острові»), вираження оптимістичної віри в торжество життя на землі. Повість «Fata Мorgana», висвітлення проблеми людини і землі (образ Маланки). Вшанування пам’яті письменника 61
  Урок № 58.??Контрольна робота 68
  Урок № 59.??Література рідного краю. Одна така земля (Огляд творчості В’ячеслава Романовського) 72
  Творчість Ольги Кобилянської  78
  Урок № 60.??Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської — буковинської письменниці періоду раннього українського модернізму, «пишної троянди в саду української літератури» (М.?Старицький) 78
  Урок № 61.??Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист у новелі «Битва» 88
  Урок № 62.??Образи нових жінок-інтелектуалок — талановитої піаністки Софії, гордої духом Марти, пристрасної та вольової художниці Ганнусі в новелі «Valse melancholigue» 94
  Урок № 63.??Урок позакласного читання. О.?Кобилянська. Повість «Людина». Проблема вільного життєвого вибору, рівноправності жінки в суспільстві 102
  Урок № 64.??Соціально-психологічна повість «Земля». Глибоке психологічне трактування в ній проблем людини та землі, злочину та кари на українському матеріалі 106
  Урок № 65.??Образи повісті О.?Кобилянської «Земля». Марійка та Івоніка — втілення цінностей народної моралі 118
  Урок № 66.??Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя. Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації 124
  Творчість Василя Стефаника 130
  Урок № 67.??Життя і творчість Василя Стефаника, неперевершеного новеліста-новатора в українській літературі 130
  Урок № 68.??Новела «Камінний хрест» — психологічне розкриття теми еміграції. Образ Івана Дідуха. Символічний зміст назви новели 144
  Урок № 69.??Творчість?В.?Стефаника другого періоду (збірка «Земля»). Новела «Марія». Майстерне зображення в ній внутрішнього світу матері-патріотки. Вшанування пам’яті письменника 152
  Урок № 70.??Контрольна робота 158
  Творчість Лесі Українки 162
  Урок № 71.??Життєвий і творчий шлях Лесі Українки 162
  Урок № 72.??Збірка поезій «На крилах пісень». Основні цикли поезій збірки: «Подорож до моря», «Сім струн», «Мелодії», «Невільничі пісні», «Пісні про волю» 173
  Урок № 73.??Громадянська лірика Лесі Українки. Вірш «І все-таки до тебе думка лине…», «І ти колись боролась, мов Ізраїль…» 187
  Урок № 74.??Громадянська лірика. Вірш «Contra spem spero». Урок виразного читання віршів Лесі Українки 194
  Урок № 75–76.??Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки. Оригінальність ритмомелодики і образотворчих засобів у вірші «Хвиля» 200
  Урок № 77.??Драматургія Лесі Українки як вершина її творчої майстерності, новаторство, сміливе звернення до світових образів і мотивів («Одержима», «Кассандра», «Камінний господар»), до історії свого народу. Драматична поема Лесі Українки «Бояриня» 220
  Урок № 78.??Урок розвитку зв’язного мовлення. Підготовка до написання контрольного домашнього твору «Страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві» 230
  Урок № 79.??Драматична поема «Одержима», її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам 234
  Урок № 80.??«Лісова пісня» — шедевр світової драматургії, оригінальність жанру, фольклорно-міфологічна основа сюжету, особливості композиції 240
  Урок № 81.??Образи драми-феєрії «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Звеличення почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіту творчих сил людини. Символічні образи у творі 251
  Урок № 82.??Художні особливості драми-феєрії, розкриття у творі загальнолюдських проблем, особливості неоромантизму Лесі Українки 258
  Урок № 83–84.??Контрольна робота. Твір 264
  Творчість Миколи Вороного
  Урок № 85.??Микола Вороний. Життя і творчість поета-новатора, «ідеолога» модернізації української літератури, першого представника українського символізму 266
  Урок № 86.??Пейзажна та інтимна лірика Миколи Вороного 279
  Урок № 87.??Проблеми материнської любові та самотності жінки у творчості Миколи?Вороного 287
  Урок № 88.??Олександр Олесь (О.?Кандиба). Життя і творчість митця. Збірка «З журбою радість обнялась…» як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя 296
  Урок № 89–90.??Розвиток зв’язного мовлення. Ідейно-художній аналіз віршів Олександра Олеся (О.?Кандиби) 309
  Урок № 91.??О.?Олесь. Символізм драматичного етюду «По дорозі в Казку». Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокою дійсністю 324
  Творчість Володимира Винниченка
  Урок № 92.??Біографія Володимира Винниченка 330
  Урок № 93.??Поєднання реалістичного змалювання дійсності й філософського підтексту в новелі В.?Винниченка «Момент» 340
  Урок № 94.??Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності та краси. Неореалістичні тенденції в оповіданнях і новелах письменника 346
  Урок № 95.??Драматичні твори В.?Винниченка, їх жанрово?тематичне багатство. Морально-філософські проблеми в драмі «Гріх», їх актуальність у наш час 354
  Урок № 96.??Трагедійність образу Марії Ляшківської 363
  Урок № 97.??Контрольна робота 374
  Українські письменники наприкінці
  ХІХ — початку ХХ ст.
  Урок № 98.??В.?Самійленко — лірик і гуморист, патріотичні мотиви в ліриці («Україна», «Українська мова»), сатирично-гумористичні твори («Патріот Іван»); реалістичні картини життя народу e творчості Степана Васильченка. Повість «Талант» 378
  Урок № 99.??Модерністські пошуки поетів (П.?Карманський, В.?Пачовський, Б.?Лепкий) 398
  Урок № 100.??Новаторські шукання новелістів (М.?Черемшини, Л.?Мартовича, О.?Маковея); новаторські пошуки в драматургії (С.?Черкасенко) 412
  Урок № 101.??Зв’язне мовлення. Пам’ятник улюбленому персонажеві 422
  Урок № 102.??Повторення та узагальнення вивченого у 10 класі 430
  Урок № 103–105.??Підсумковий урок 435
  Література 439

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн