Ліцензійна угода

 

Ця ліцензійна угода (надалі – Угода) є ліцензійним договором, що укладається між ТОВ «Видавнича група "Основа"», яка є Правовласником на літературні твори, розміщені на веб-сайті www.e-kniga.in.ua, що у подальшому іменується Правовласник, та Користувач.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. За умовами цієї угоди Правовласник надає Користувачеві на строк дії цієї Угоди за плату електронний контент (книга), що обирається Користувачем з переліку літературних творів, розміщених на сайті www.e-kniga.in.ua, в формі електронного видання (надалі – електронне видання).

1.2. Умови цієї Угоди розповсюджуються на випадки користування як всім електронним виданням, так і його частиною.

1.3. Обираючи електронне видання, а також здійснюючи оплату за електронний контент (книгу) Користувач приймає на себе зобов’язання добросовісно користуватися правами, наданими за цією Угодою, належним чином виконувати обов’язки та не вчинювати дій, що можуть призвести до порушення прав Правовласника.

2. ОБСЯГ ПРАВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕВІ

2.1. На умовах цієї Угоди Правовласник надає Користувачеві наступні невиключні майнові права інтелектуальної власності на використання електронного видання:

2.1.1. для створення власних розробок уроків;

2.1.2. для створення власних планів-конспектів уроків;

2.1.3. при підготовці звітності;

2.1.4. в якості роздаткового матеріалу на уроках;

2.1.5. при створенні розробок позакласних заходів;

2.1.6. для написання рефератів, курсових та дипломних робіт.

2.2. Користувач має право використовувати електронне видання лише в некомерційних цілях, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Використання електронного видання в діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських об’єднань, які не мають статусу юридичної особи, за цією Угодою не допускається, право на використання електронного видання таким суб’єктам не надається.

2.4. Електронний контент (книга), що надається за цією Угодою, не передбачає перехід права власності на електронне видання та передачу виключних майнових прав на літературний твір від Правовласника до Користувача.

2.5. Користувачу забороняється:

- здійснювати опублікування (випуск у світ) літературного твору, вміщеного в електронному виданні,

- розповсюджувати електронне видання будь-яким чином, зокрема шляхом копіювання;

- продавати або іншим способом відчужувати електронне видання;

- передавати електронне видання в прокат або тимчасове користування третім особам;

- передавати електронне видання повністю чи частково електронним способом третім особам через телефонну та комп’ютерну мережі, Інтернет;

- надавати третім особам право на використання електронного видання, його зберігання та розповсюдження;

- використовувати електронне видання способом, що не передбачений цією Угодою.

3. ОПЛАТА (РОЯЛТІ) ТА СТРОК ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ

3.1. Ця угода набуває чинності з моменту здійснення Користувачем оплати за одержання права на користування електронним виданням та діє протягом 5 (п'яти) років.

3.2. Оплата за користування електронним виданням здійснюється шляхом, який вказано на сайті.

3.3. Правовласник залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію цієї Угоди та позбавити Користувача права користуватися електронним виданням, якщо останній порушує умови цієї Угоди. У цьому випадку Користувач зобов’язаний припинити використовувати електронне видання та знищити всі його копії.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Правовласник не несе відповідальності за шкоду, яка може бути спричинена комп’ютеру Користувача або комп’ютерному приладу, а також інформації, що на них знаходиться, внаслідок порушення правил користування файлами чи програмами.

4.2. Правовласник не несе відповідальності за неможливість використання Користувачем електронного видання внаслідок відсутності у нього відповідного програмного забезпечення, потрібного для користування електронним виданням, непогодженості з іншими пакетами та драйверами, з нестандартністю конфігурації комп’ютерів, збоями в роботі операційної системи тощо.

4.3. У разі порушення порядку використання електронного видання Користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.4. У разі виготовлення контрафактних примірників електронного видання Користувач порушує авторські права Правовласника, що охороняються Законом України «Про авторське право та суміжні права», Кодексом про адміністративні правопорушення України, Кримінальним кодексом України.

5. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1 Правовласник збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем. Персональні дані можуть бути використані в наступних цілях:

- надання Послуг Користувачеві;

- ідентифікація Користувача;

- взаємодія з Користувачем;

- надіслання Користувачеві рекламних матеріалів, інформації та запитів;

- проведення статистичних та інших досліджень;

- обробка платежів Користувача;

- моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайства, протиправних дій.

5.2 Правовласник може збирати особисту інформацію, яка добровільно надається вами при:

- замовленні товарів;

- участі в лотереї або конкурсі;

- заповненні наших анкет і опитувальників;

- реєстрації користувача на нашому сайті;

- спілкуванні з нами за допомогою електронної пошти або по телефону.

5.2 Правовласник в тому числі збирає, обробляє і зберігає такі дані:

- ваше прізвище, ім'я, по батькові;

- електронну адресу;

- номер телефону;

- хронологію покупок;

- ваші скарги відносно наших товарів або обслуговування;

- ваші звернення будь-яким іншим способом до нас;

Подібна інформація збирається і використовується за вашою згодою, відповідно до чинного законодавства України. Інформація не передається і не розголошується третім особам і її використання обмежується цілями, заради яких інформація була зібрана згідно з положеннями цієї Політики конфіденційності. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами закону. Користувач погоджується на передачу Правовласнику своїх даних з метою виконання укладених договорів та прийнятих Правовласником відповідно до них зобов'язань з надання права на користування електронних видань. Згода Користувача виражається в зазначенні ним інформації у відповідних графах при оформленні замовлення.


Реєстрація нового користувача

Введіть ім'я та прізвище

Введіть адресу електронної пошти

Введіть номер телефону

Введіть цифри

Реєструючись, ви погоджуєтеся на зберігання і використання наданих вами особистих даних відповідно до чинного законодавства України про недоторканність особистої інформації